Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
ISBN: 978-83-958599-1-5
Wrocław:
Stron: 398
Format książki: 163 x 233 mm
okładka miękka
Andrzej Bałandynowicz

Andrzej Bałandynowicz Autowaloryzacja człowieka a sens i istota prawa

Spis treści:


SŁOWO DO CZYTELNIKA
Andrzej Bałandynowicz & Alina Bernadetta Jagiełłowicz_________11
HUMAN SELF-VALORISATION AND THE SENSE
AND ESSENCE OF LAW_______________________________21
INTRODUCTION
Andrzej Bałandynowicz & Alina Bernadetta Jagiełłowicz_________23
PROLOG___________________________________________29
Wkład Profesora Andrzeja Bałandynowicza w rozwój prawa
Brunon Hołyst_____________________________________31
Sapientia et adiumentum
W trosce o człowieka oraz znaczenie i istotę prawa
Jarosław Michalski__________________________________35
AUTOWALORYZACJA CZŁOWIEKA
A SENS I ISTOTA PRAWA______________________________45
Wprowadzenie_____________________________________47
Prawo jako ideał sprawiedliwości________________________49
Natura człowieka odsłoną prawa pierwiastkowego
w świetle poglądów Michela Eyquema de Montaigne__________65
Perspektywa caości a nie części______________________65
Perspektywa podmiotowości________________________81
Mechanizmy ewolucyjne a wszechstronny rozwój człowieka____179
Imaginarium indywidualne i społeczne
w dochodzeniu do esencjalności prawa___________________243
Prawo majestatem biocentryzmu_______________________275
Zamiast zakończenia_______________________________351
BIBLIOGRAFIA____________________________________365
ANEKS____________________________________________377
Od początku do samego końca. Wiersze
Mirosław Jerzy Gontarski _______________________________379
Mirosław Jerzy Gontarski – Poeta i filozof ________________391
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Biogram__________________393
Professor Andrzej Bałandynowicz – Biography________________395

Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Brunon Hołyst
ks. prof. dr hab. Jarosław Michalski
ISBN: 978-83-958599-1-5
Wrocław:
Stron: 398
Format książki: 163 x 233 mm
okładka miękka
Andrzej Bałandynowicz

Andrzej Bałandynowicz Autowaloryzacja człowieka a sens i istota prawa

Spis treści:


SŁOWO DO CZYTELNIKA
Andrzej Bałandynowicz & Alina Bernadetta Jagiełłowicz_________11
HUMAN SELF-VALORISATION AND THE SENSE
AND ESSENCE OF LAW_______________________________21
INTRODUCTION
Andrzej Bałandynowicz & Alina Bernadetta Jagiełłowicz_________23
PROLOG___________________________________________29
Wkład Profesora Andrzeja Bałandynowicza w rozwój prawa
Brunon Hołyst_____________________________________31
Sapientia et adiumentum
W trosce o człowieka oraz znaczenie i istotę prawa
Jarosław Michalski__________________________________35
AUTOWALORYZACJA CZŁOWIEKA
A SENS I ISTOTA PRAWA______________________________45
Wprowadzenie_____________________________________47
Prawo jako ideał sprawiedliwości________________________49
Natura człowieka odsłoną prawa pierwiastkowego
w świetle poglądów Michela Eyquema de Montaigne__________65
Perspektywa caości a nie części______________________65
Perspektywa podmiotowości________________________81
Mechanizmy ewolucyjne a wszechstronny rozwój człowieka____179
Imaginarium indywidualne i społeczne
w dochodzeniu do esencjalności prawa___________________243
Prawo majestatem biocentryzmu_______________________275
Zamiast zakończenia_______________________________351
BIBLIOGRAFIA____________________________________365
ANEKS____________________________________________377
Od początku do samego końca. Wiersze
Mirosław Jerzy Gontarski _______________________________379
Mirosław Jerzy Gontarski – Poeta i filozof ________________391
Profesor Andrzej Bałandynowicz – Biogram__________________393
Professor Andrzej Bałandynowicz – Biography________________395