Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Jerzy Maroń i
prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
ISBN: 978-83-948243-5-8
Wrocław:
Stron: 462
Format książki: A5
okładka miękka
Artur Ławniczak

Fundamentalne prawa ludzkości. Wypisy z prawa boskiego i ludzkiego

Spis treści:


NOTA REDAKTORA (A. B. Jagiełłowicz), 7 OD AUTORA, 11
WPROWADZENIE, 17

DALEKI WSCHÓD, 23
Fo Hi: Księga Przemian…, 24
Lao Tsy: Księga Drogi…, 29
Konfucjana, 35
Księga dokumentów, 35
Dialogi…, 36
Doktryna Środka, 37
Wielka nauka, 38
Konstytucja Siedemnastu Artykułów Księcia Shotoku, 41

WIELKI STEP, 49
Jasa, 50

INDIE, 57
Weda, 58
Rygweda, 59
Atharwaweda, 60
Upaniszady, 61
Prawa Manu…, 64
Pięć zasad samodyscypliny…, 79
Pięć zasad opanowania…, 80
Buddyjskie przykazania 82
Pięć reguł, 82
Ośmiorakie przykazanie, 84
Dziesięcioro przykazań, 85
Dziesięć Przepisów, 86
Kanon palijski i sanskrycki 88
Kanon palijski, 88
Kanon sanskrycki, 90
Edykty Asioki, 94

PERSJA, 99
Awesta, 100
Jasna, 100
Wendidad, 100
XII zasad bahaizmu, 123

BABILONIA, 125
Prawa Urukaginy z Lagaszu, 126
Kodeks Szulgi, 128
Kodeks Hammurabiego, 131
Babilońskie Zwierciadła Spowiedzi, 144

POGAŃSKIE ŚRÓDZIEMNOMORZE, 147
Księga Zmarłych, 148
Warunek Życia Wiecznego (Inskrypcja Petosirisa), 150
Wielki Edykt Horemheba, 151
Wielka Retra Likurgijsko-Delficka, 153
Prawo Dwunastu Tablic, 156

IZRAEL, 163
Prawo Adamowe, 164
Przymierze z Noem i siedem Praw Noachicznych, 165
Przymierze z Noem, 165
Siedem Praw Noachicznych dla potomków Noego, 167
Przymierze z Abrahamem, 170
Warunki Przymierza, 170
Nakaz obrzezki, 172
Dekalog czyli Dziesięć Przykazań, 175
Odnowienie Przymierza z inicjatywy Ezdrasza, 183 Namaszczenie Saula, 184
Koronacja Dawida, 186
Talmud babiloński, 187
Trzynaście Zasad Wiary Majmonidesa, 191

ISLAM, 195
Konstytucja Medyńska, 196
Koran, 198

CHRZEŚCIJAŃSKA AFRYKA, 221
Chwała Królów, 222
Prawo Królów, 227

BIZANCJUM, 231
Instytucje Justyniana, 232
Ekloga Leona III i Konstantyna, 235
Edykt Teodozjusza, 243
Kanon Szósty Soboru Nicejskiego, 245
Kanon Czwarty Soboru Chalcedońskiego, 246
Kanon Dwudziesty Ósmy Soboru Chalcedońskiego, 248

KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE, 251
Assyzy Królestwa Jerozolimskiego, 252

WSCHODNIA SŁOWIAŃSZCZYZNA, 261
Statut Wielkiego Kniazia Jarosława i Ruska Prawda, 262
Statut Wielkiego Kniazia Jarosława, 262
Ruska Prawda, 263
Zbiór Praw Iwana III Srogiego, 267
Manifest Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów do Robotni- ków, Żołnierzy, Chłopów 22 X (8 XI) 1917 r., 274
Konstytucja ZSRR 5 XII 1936 r., 277

ZACHODNIA SŁOWIAŃSZCZYZNA, 285
Prawo Sądowe dla Ludzi, 286
Złota Bulla Karola IV, 293
Konstytucja Nihil novi, 304
Prawa kardynalne, 306
Konstytucja Trzeciego Maja, 308

EUROPA GERMAŃSKO-ROMAŃSKA, 323
Prawo Franków Salickich, 324
Dyktat Papieski, 325
Akty Kortezów z Lamego, 327
Wielka Karta Leonu, 332
Siedem Części Alfonsa X Mądrego, 336
Zwierciadło Saskie Eike von Repkowa, 338
Wieczysta Przysięga z Rütli, 340
Konfesja Augsburska, 346
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 26 VIII 1789 r., 347
Karta Konstytucyjna 4 VI 1814 r., 353

WIELKA BRYTANIA, 357
Wielka Karta Swobód, 358
Ustawa o Głowie Kościoła 1534 r., 375
Konfesja Westminsterska, 1646 r., 377
Ustawa proklamująca prawa i wolności poddanych 1688 r., 379

INDOAMERYKA, 383
Spisane przez hiszpańskiego mnicha prawa Azteków 1543 r., 384 Kodeks Nezahualcoyotla, 384
Prawa Indian z Anáhuacu czyli z Meksyku, 386
Kodeks Nemequena, 389
Prawa Paczakuteka, 391

AMERYKA ANGLOSASKA, 395
Umowa z Mayflower 11 XI 1620 r., 396
Ustawa o prawach Wirginii 12 VI 1766 r., 398
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki 17 IX 1787 r., 401

SUMMARY, 423
BIBLIOGRAFIA – Literatura wykorzystana i polecana, 427

Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Jerzy Maroń i
prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
ISBN: 978-83-948243-5-8
Wrocław:
Stron: 462
Format książki: A5
okładka miękka
Artur Ławniczak

Fundamentalne prawa ludzkości. Wypisy z prawa boskiego i ludzkiego

Spis treści:


NOTA REDAKTORA (A. B. Jagiełłowicz), 7 OD AUTORA, 11
WPROWADZENIE, 17

DALEKI WSCHÓD, 23
Fo Hi: Księga Przemian…, 24
Lao Tsy: Księga Drogi…, 29
Konfucjana, 35
Księga dokumentów, 35
Dialogi…, 36
Doktryna Środka, 37
Wielka nauka, 38
Konstytucja Siedemnastu Artykułów Księcia Shotoku, 41

WIELKI STEP, 49
Jasa, 50

INDIE, 57
Weda, 58
Rygweda, 59
Atharwaweda, 60
Upaniszady, 61
Prawa Manu…, 64
Pięć zasad samodyscypliny…, 79
Pięć zasad opanowania…, 80
Buddyjskie przykazania 82
Pięć reguł, 82
Ośmiorakie przykazanie, 84
Dziesięcioro przykazań, 85
Dziesięć Przepisów, 86
Kanon palijski i sanskrycki 88
Kanon palijski, 88
Kanon sanskrycki, 90
Edykty Asioki, 94

PERSJA, 99
Awesta, 100
Jasna, 100
Wendidad, 100
XII zasad bahaizmu, 123

BABILONIA, 125
Prawa Urukaginy z Lagaszu, 126
Kodeks Szulgi, 128
Kodeks Hammurabiego, 131
Babilońskie Zwierciadła Spowiedzi, 144

POGAŃSKIE ŚRÓDZIEMNOMORZE, 147
Księga Zmarłych, 148
Warunek Życia Wiecznego (Inskrypcja Petosirisa), 150
Wielki Edykt Horemheba, 151
Wielka Retra Likurgijsko-Delficka, 153
Prawo Dwunastu Tablic, 156

IZRAEL, 163
Prawo Adamowe, 164
Przymierze z Noem i siedem Praw Noachicznych, 165
Przymierze z Noem, 165
Siedem Praw Noachicznych dla potomków Noego, 167
Przymierze z Abrahamem, 170
Warunki Przymierza, 170
Nakaz obrzezki, 172
Dekalog czyli Dziesięć Przykazań, 175
Odnowienie Przymierza z inicjatywy Ezdrasza, 183 Namaszczenie Saula, 184
Koronacja Dawida, 186
Talmud babiloński, 187
Trzynaście Zasad Wiary Majmonidesa, 191

ISLAM, 195
Konstytucja Medyńska, 196
Koran, 198

CHRZEŚCIJAŃSKA AFRYKA, 221
Chwała Królów, 222
Prawo Królów, 227

BIZANCJUM, 231
Instytucje Justyniana, 232
Ekloga Leona III i Konstantyna, 235
Edykt Teodozjusza, 243
Kanon Szósty Soboru Nicejskiego, 245
Kanon Czwarty Soboru Chalcedońskiego, 246
Kanon Dwudziesty Ósmy Soboru Chalcedońskiego, 248

KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE, 251
Assyzy Królestwa Jerozolimskiego, 252

WSCHODNIA SŁOWIAŃSZCZYZNA, 261
Statut Wielkiego Kniazia Jarosława i Ruska Prawda, 262
Statut Wielkiego Kniazia Jarosława, 262
Ruska Prawda, 263
Zbiór Praw Iwana III Srogiego, 267
Manifest Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad Delegatów do Robotni- ków, Żołnierzy, Chłopów 22 X (8 XI) 1917 r., 274
Konstytucja ZSRR 5 XII 1936 r., 277

ZACHODNIA SŁOWIAŃSZCZYZNA, 285
Prawo Sądowe dla Ludzi, 286
Złota Bulla Karola IV, 293
Konstytucja Nihil novi, 304
Prawa kardynalne, 306
Konstytucja Trzeciego Maja, 308

EUROPA GERMAŃSKO-ROMAŃSKA, 323
Prawo Franków Salickich, 324
Dyktat Papieski, 325
Akty Kortezów z Lamego, 327
Wielka Karta Leonu, 332
Siedem Części Alfonsa X Mądrego, 336
Zwierciadło Saskie Eike von Repkowa, 338
Wieczysta Przysięga z Rütli, 340
Konfesja Augsburska, 346
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 26 VIII 1789 r., 347
Karta Konstytucyjna 4 VI 1814 r., 353

WIELKA BRYTANIA, 357
Wielka Karta Swobód, 358
Ustawa o Głowie Kościoła 1534 r., 375
Konfesja Westminsterska, 1646 r., 377
Ustawa proklamująca prawa i wolności poddanych 1688 r., 379

INDOAMERYKA, 383
Spisane przez hiszpańskiego mnicha prawa Azteków 1543 r., 384 Kodeks Nezahualcoyotla, 384
Prawa Indian z Anáhuacu czyli z Meksyku, 386
Kodeks Nemequena, 389
Prawa Paczakuteka, 391

AMERYKA ANGLOSASKA, 395
Umowa z Mayflower 11 XI 1620 r., 396
Ustawa o prawach Wirginii 12 VI 1766 r., 398
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki 17 IX 1787 r., 401

SUMMARY, 423
BIBLIOGRAFIA – Literatura wykorzystana i polecana, 427