Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska i prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
ISBN: 978-83-951481-2-5
Wrocław:
Stron: 152
Format książki: A5
okładka miękka
Ewa Kwiatkowska

Infiltracja kultur przez mit. Szkice, t. 3

Spis treści:


Nota Redaktora. Mit w tęczowej mandali kultur (A. Jagiełłowicz), 3

Słowo wstępne, 11

Wprowadzenie. Mitotwórczy ruch wyobraźni, 15

Kulturowe Imaginarium i jego postaci, 16

Na początku był obraz, 21

Dialogiczność ducha. Dwa barbarzyństwa, 25

Ku nowym perspektywom badania mitu, 29

Inne niedyskursywne logiki, 33

Koncepcje niedyskursywnych logik jako pozafilozoficzne
krytyki poznania, 34

Logika praktyki jako „rozum mityczny”, 38

Mit według Rolanda Barthes’a, 51

Barthes’owskie pojęcie mitu wobec tradycji mitoznawczej, 52

Relacja mythoslogos w koncepcji Barthes’a na tle tradycji
mitoznawczej, 59

Krytyczna orientacja mitoznawcza, 65

O badaniu mitu w kontekście zwrotów kulturalistycznych, 71

Badania mitoznawcze w obliczu turns, 72

Mitoznawcze inspiracje Bildwissenschaft, 76

Mit w świetle mnemonic turn, 81

Zwrot performatywny a badanie mitu, 86

O badaniu mitu w świetle iconic turn, 95

Perspektywy badania mitu w kontekście zwrotu ikonicznego, 96

Ikoniczne epistemy a mitologika i mythopoiesis, 100

Obrazowość a tekstualność mitu, 103

Obrazy mityczne jako obrazy kulturowe, 110

Obraz mityczny w kontekście koncepcji pamięci kultury, 116

Obrazy jako akty działania konstytuujące mity, 120

Konkluzje. W kierunku nowego ukształtowania pola badań nad mitem. Streszczenie, 125

Infiltrations of cultures by myth. Sketches. Summary, 131

Bibliografia, 137

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska i prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
ISBN: 978-83-951481-2-5
Wrocław:
Stron: 152
Format książki: A5
okładka miękka
Ewa Kwiatkowska

Infiltracja kultur przez mit. Szkice, t. 3

Spis treści:


Nota Redaktora. Mit w tęczowej mandali kultur (A. Jagiełłowicz), 3

Słowo wstępne, 11

Wprowadzenie. Mitotwórczy ruch wyobraźni, 15

Kulturowe Imaginarium i jego postaci, 16

Na początku był obraz, 21

Dialogiczność ducha. Dwa barbarzyństwa, 25

Ku nowym perspektywom badania mitu, 29

Inne niedyskursywne logiki, 33

Koncepcje niedyskursywnych logik jako pozafilozoficzne
krytyki poznania, 34

Logika praktyki jako „rozum mityczny”, 38

Mit według Rolanda Barthes’a, 51

Barthes’owskie pojęcie mitu wobec tradycji mitoznawczej, 52

Relacja mythoslogos w koncepcji Barthes’a na tle tradycji
mitoznawczej, 59

Krytyczna orientacja mitoznawcza, 65

O badaniu mitu w kontekście zwrotów kulturalistycznych, 71

Badania mitoznawcze w obliczu turns, 72

Mitoznawcze inspiracje Bildwissenschaft, 76

Mit w świetle mnemonic turn, 81

Zwrot performatywny a badanie mitu, 86

O badaniu mitu w świetle iconic turn, 95

Perspektywy badania mitu w kontekście zwrotu ikonicznego, 96

Ikoniczne epistemy a mitologika i mythopoiesis, 100

Obrazowość a tekstualność mitu, 103

Obrazy mityczne jako obrazy kulturowe, 110

Obraz mityczny w kontekście koncepcji pamięci kultury, 116

Obrazy jako akty działania konstytuujące mity, 120

Konkluzje. W kierunku nowego ukształtowania pola badań nad mitem. Streszczenie, 125

Infiltrations of cultures by myth. Sketches. Summary, 131

Bibliografia, 137