AKADEMIA PIÓRA – AKADEMIA OCHRONY ZDROWIA PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM SP. Z O. O.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska i prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
ISBN: 978-83-951481-2-5
Wrocław:
Stron: 152
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ewa Kwiatkowska

Infiltracja kultur przez mit. Szkice, t. 3

Spis treści:


Nota Redaktora. Mit w tęczowej mandali kultur (A. Jagiełłowicz), 3

Słowo wstępne, 11

Wprowadzenie. Mitotwórczy ruch wyobraźni, 15

Kulturowe Imaginarium i jego postaci, 16

Na początku był obraz, 21

Dialogiczność ducha. Dwa barbarzyństwa, 25

Ku nowym perspektywom badania mitu, 29

Inne niedyskursywne logiki, 33

Koncepcje niedyskursywnych logik jako pozafilozoficzne
krytyki poznania, 34

Logika praktyki jako „rozum mityczny”, 38

Mit według Rolanda Barthes’a, 51

Barthes’owskie pojęcie mitu wobec tradycji mitoznawczej, 52

Relacja mythoslogos w koncepcji Barthes’a na tle tradycji
mitoznawczej, 59

Krytyczna orientacja mitoznawcza, 65

O badaniu mitu w kontekście zwrotów kulturalistycznych, 71

Badania mitoznawcze w obliczu turns, 72

Mitoznawcze inspiracje Bildwissenschaft, 76

Mit w świetle mnemonic turn, 81

Zwrot performatywny a badanie mitu, 86

O badaniu mitu w świetle iconic turn, 95

Perspektywy badania mitu w kontekście zwrotu ikonicznego, 96

Ikoniczne epistemy a mitologika i mythopoiesis, 100

Obrazowość a tekstualność mitu, 103

Obrazy mityczne jako obrazy kulturowe, 110

Obraz mityczny w kontekście koncepcji pamięci kultury, 116

Obrazy jako akty działania konstytuujące mity, 120

Konkluzje. W kierunku nowego ukształtowania pola badań nad mitem. Streszczenie, 125

Infiltrations of cultures by myth. Sketches. Summary, 131

Bibliografia, 137

Szanowni Państwo

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie gromadzi żadnych danych dotyczących osób odwiedzających nasze strony internetowe (https://akademia-oz.pl, https://akademia-piora.pl oraz https://rola-glosu.pl i https://rola-zdrowia.pl). Strony te są stronami „bezpiecznymi” (protokół HTTPS). Na stronach korzystamy z engine WordPress i korzystamy z technologii COOKIE tylko w ramach natywnych ustawień tego engine. W razie braku akceptacji domyślnych ustawień prosimy o ich prywatne modyfikacje.

Informujemy, że administratorem jakichkolwiek ewentualnych danych osobowych naszych klientów – imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, (lub inne udostępnione nam kiedykolwiek dane klientów) – jest Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; KRS 0000575794, REGON 361892668, NIP 897-181-08-23.

Jeśli nasz klient życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o informację – biuro@akademia-oz.pl, tel +48 513 498 095.

Udostępniane nam dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany wzajemnej korespondencji, realizacji Państwa zleceń, wystawiania faktur, z tytułu realizacji zobowiązań Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr. jako płatnika (ZUS, US).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Odbiorcy danych. Jakiekolwiek udostępniane nam dane naszych klientów będą przetwarzać wyłącznie: administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych. W ramach usług serwisu ewentualne dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
Ewentualne dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia uzasadnionego interesu.

Zawsze można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska i prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
ISBN: 978-83-951481-2-5
Wrocław:
Stron: 152
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ewa Kwiatkowska

Infiltracja kultur przez mit. Szkice, t. 3

Spis treści:


Nota Redaktora. Mit w tęczowej mandali kultur (A. Jagiełłowicz), 3

Słowo wstępne, 11

Wprowadzenie. Mitotwórczy ruch wyobraźni, 15

Kulturowe Imaginarium i jego postaci, 16

Na początku był obraz, 21

Dialogiczność ducha. Dwa barbarzyństwa, 25

Ku nowym perspektywom badania mitu, 29

Inne niedyskursywne logiki, 33

Koncepcje niedyskursywnych logik jako pozafilozoficzne
krytyki poznania, 34

Logika praktyki jako „rozum mityczny”, 38

Mit według Rolanda Barthes’a, 51

Barthes’owskie pojęcie mitu wobec tradycji mitoznawczej, 52

Relacja mythoslogos w koncepcji Barthes’a na tle tradycji
mitoznawczej, 59

Krytyczna orientacja mitoznawcza, 65

O badaniu mitu w kontekście zwrotów kulturalistycznych, 71

Badania mitoznawcze w obliczu turns, 72

Mitoznawcze inspiracje Bildwissenschaft, 76

Mit w świetle mnemonic turn, 81

Zwrot performatywny a badanie mitu, 86

O badaniu mitu w świetle iconic turn, 95

Perspektywy badania mitu w kontekście zwrotu ikonicznego, 96

Ikoniczne epistemy a mitologika i mythopoiesis, 100

Obrazowość a tekstualność mitu, 103

Obrazy mityczne jako obrazy kulturowe, 110

Obraz mityczny w kontekście koncepcji pamięci kultury, 116

Obrazy jako akty działania konstytuujące mity, 120

Konkluzje. W kierunku nowego ukształtowania pola badań nad mitem. Streszczenie, 125

Infiltrations of cultures by myth. Sketches. Summary, 131

Bibliografia, 137