Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz i mgr Andrzej Drohomirecki
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski
ISBN: 978-83-943544-1-1
Wrocław:
Stron: 228
Format książki: A5
okładka miękka

Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, t. 1

Spis treści:


Od Redakcji, 7
Wprowadzenie: tęczowa mandala globalnej wioski, 9

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Rozwinąć skrzydła bogini Iris, 11
Andrzej Drohomirecki: Kultura przepływu jako forma kontroli i panowania w społeczeństwie globalnym, 27
Mirosław Gontarski: O Haiku w świetle infiltracji kulturowej, 43

Zawirowania w historii dziejów: filozofia, pamiętnikarstwo, proza, poezja 49

Sławomir Barć: Co nam może zaoferować buddyzm?, 51
Łukasz Burkiewicz: Kilka uwag na temat przyszłości kultury cypryjskiej, 67
Jan Hanc: Czerwcowy wieczór, 85
Irena Hryncewicz: Dwa wiersze o kresach, 97
Janusz Jaskóła: Mieszaniec – twórczy świadek kultury, 101
Katarzyna Karaskiewicz: Johanna G. Fichtego wolnomularska myśl etyczna, 113
Leszek Kleszcz: Joga a psychoanaliza, 135
Věra Kopecká (tłum. Antoni Matuszkiewicz): w przyszłym życiu, 149
Maria Kostyszak: Etyczna proza Tahara Ben Jellouna – spotkanie perspektyw, 153
Leszek Antoni Nowak: Jestem dolnoślązakiem, 173
Wiesław Prastowski: Tajemnice medytacji. Refleksje lekarza, 189
Maria Szyszkowska: Przełamywanie szowinizmu kulturowego jako warunek prawidłowej globalizacji, 197
Anna Żuk: O nieprzekładalności kultur, 205

Reminiscencje idei przenikania się kultur w haiku 213

haiku – (Feliks Chrzanowski-Szuta, Alina B. Jagiełłowicz, Krzysztof Kobielec, Věra Kopecká, Grażyna Maziuk, Zbigniew Mysłowiecki, Jan Stępień, Piotr Szczepański, Gabriela Szubstarska, Dorota Pyra), 215-220

próby haiku 221 – haiku studentów filozofii i kulturoznawstwa UWr.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz i mgr Andrzej Drohomirecki
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski
ISBN: 978-83-943544-1-1
Wrocław:
Stron: 228
Format książki: A5
okładka miękka

Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, t. 1

Spis treści:


Od Redakcji, 7
Wprowadzenie: tęczowa mandala globalnej wioski, 9

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Rozwinąć skrzydła bogini Iris, 11
Andrzej Drohomirecki: Kultura przepływu jako forma kontroli i panowania w społeczeństwie globalnym, 27
Mirosław Gontarski: O Haiku w świetle infiltracji kulturowej, 43

Zawirowania w historii dziejów: filozofia, pamiętnikarstwo, proza, poezja 49

Sławomir Barć: Co nam może zaoferować buddyzm?, 51
Łukasz Burkiewicz: Kilka uwag na temat przyszłości kultury cypryjskiej, 67
Jan Hanc: Czerwcowy wieczór, 85
Irena Hryncewicz: Dwa wiersze o kresach, 97
Janusz Jaskóła: Mieszaniec – twórczy świadek kultury, 101
Katarzyna Karaskiewicz: Johanna G. Fichtego wolnomularska myśl etyczna, 113
Leszek Kleszcz: Joga a psychoanaliza, 135
Věra Kopecká (tłum. Antoni Matuszkiewicz): w przyszłym życiu, 149
Maria Kostyszak: Etyczna proza Tahara Ben Jellouna – spotkanie perspektyw, 153
Leszek Antoni Nowak: Jestem dolnoślązakiem, 173
Wiesław Prastowski: Tajemnice medytacji. Refleksje lekarza, 189
Maria Szyszkowska: Przełamywanie szowinizmu kulturowego jako warunek prawidłowej globalizacji, 197
Anna Żuk: O nieprzekładalności kultur, 205

Reminiscencje idei przenikania się kultur w haiku 213

haiku – (Feliks Chrzanowski-Szuta, Alina B. Jagiełłowicz, Krzysztof Kobielec, Věra Kopecká, Grażyna Maziuk, Zbigniew Mysłowiecki, Jan Stępień, Piotr Szczepański, Gabriela Szubstarska, Dorota Pyra), 215-220

próby haiku 221 – haiku studentów filozofii i kulturoznawstwa UWr.