AKADEMIA PIÓRA – AKADEMIA OCHRONY ZDROWIA PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM SP. Z O. O.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz i mgr Andrzej Drohomirecki
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski
ISBN: 978-83-943544-1-1
Wrocław:
Stron: 228
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, t. 1

Spis treści:


Od Redakcji, 7
Wprowadzenie: tęczowa mandala globalnej wioski, 9

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Rozwinąć skrzydła bogini Iris, 11
Andrzej Drohomirecki: Kultura przepływu jako forma kontroli i panowania w społeczeństwie globalnym, 27
Mirosław Gontarski: O Haiku w świetle infiltracji kulturowej, 43

Zawirowania w historii dziejów: filozofia, pamiętnikarstwo, proza, poezja 49

Sławomir Barć: Co nam może zaoferować buddyzm?, 51
Łukasz Burkiewicz: Kilka uwag na temat przyszłości kultury cypryjskiej, 67
Jan Hanc: Czerwcowy wieczór, 85
Irena Hryncewicz: Dwa wiersze o kresach, 97
Janusz Jaskóła: Mieszaniec – twórczy świadek kultury, 101
Katarzyna Karaskiewicz: Johanna G. Fichtego wolnomularska myśl etyczna, 113
Leszek Kleszcz: Joga a psychoanaliza, 135
Věra Kopecká (tłum. Antoni Matuszkiewicz): w przyszłym życiu, 149
Maria Kostyszak: Etyczna proza Tahara Ben Jellouna – spotkanie perspektyw, 153
Leszek Antoni Nowak: Jestem dolnoślązakiem, 173
Wiesław Prastowski: Tajemnice medytacji. Refleksje lekarza, 189
Maria Szyszkowska: Przełamywanie szowinizmu kulturowego jako warunek prawidłowej globalizacji, 197
Anna Żuk: O nieprzekładalności kultur, 205

Reminiscencje idei przenikania się kultur w haiku 213

haiku – (Feliks Chrzanowski-Szuta, Alina B. Jagiełłowicz, Krzysztof Kobielec, Věra Kopecká, Grażyna Maziuk, Zbigniew Mysłowiecki, Jan Stępień, Piotr Szczepański, Gabriela Szubstarska, Dorota Pyra), 215-220

próby haiku 221 – haiku studentów filozofii i kulturoznawstwa UWr.

Szanowni Państwo

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie gromadzi żadnych danych dotyczących osób odwiedzających nasze strony internetowe (https://akademia-oz.pl, https://akademia-piora.pl oraz https://rola-glosu.pl i https://rola-zdrowia.pl). Strony te są stronami „bezpiecznymi” (protokół HTTPS). Na stronach korzystamy z engine WordPress i korzystamy z technologii COOKIE tylko w ramach natywnych ustawień tego engine. W razie braku akceptacji domyślnych ustawień prosimy o ich prywatne modyfikacje.

Informujemy, że administratorem jakichkolwiek ewentualnych danych osobowych naszych klientów – imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, (lub inne udostępnione nam kiedykolwiek dane klientów) – jest Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; KRS 0000575794, REGON 361892668, NIP 897-181-08-23.

Jeśli nasz klient życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o informację – biuro@akademia-oz.pl, tel +48 513 498 095.

Udostępniane nam dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany wzajemnej korespondencji, realizacji Państwa zleceń, wystawiania faktur, z tytułu realizacji zobowiązań Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr. jako płatnika (ZUS, US).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Odbiorcy danych. Jakiekolwiek udostępniane nam dane naszych klientów będą przetwarzać wyłącznie: administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych. W ramach usług serwisu ewentualne dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
Ewentualne dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia uzasadnionego interesu.

Zawsze można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz i mgr Andrzej Drohomirecki
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Stanisław Tokarski
ISBN: 978-83-943544-1-1
Wrocław:
Stron: 228
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Infiltracja kultur w dobie postępującej globalizacji, t. 1

Spis treści:


Od Redakcji, 7
Wprowadzenie: tęczowa mandala globalnej wioski, 9

Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Rozwinąć skrzydła bogini Iris, 11
Andrzej Drohomirecki: Kultura przepływu jako forma kontroli i panowania w społeczeństwie globalnym, 27
Mirosław Gontarski: O Haiku w świetle infiltracji kulturowej, 43

Zawirowania w historii dziejów: filozofia, pamiętnikarstwo, proza, poezja 49

Sławomir Barć: Co nam może zaoferować buddyzm?, 51
Łukasz Burkiewicz: Kilka uwag na temat przyszłości kultury cypryjskiej, 67
Jan Hanc: Czerwcowy wieczór, 85
Irena Hryncewicz: Dwa wiersze o kresach, 97
Janusz Jaskóła: Mieszaniec – twórczy świadek kultury, 101
Katarzyna Karaskiewicz: Johanna G. Fichtego wolnomularska myśl etyczna, 113
Leszek Kleszcz: Joga a psychoanaliza, 135
Věra Kopecká (tłum. Antoni Matuszkiewicz): w przyszłym życiu, 149
Maria Kostyszak: Etyczna proza Tahara Ben Jellouna – spotkanie perspektyw, 153
Leszek Antoni Nowak: Jestem dolnoślązakiem, 173
Wiesław Prastowski: Tajemnice medytacji. Refleksje lekarza, 189
Maria Szyszkowska: Przełamywanie szowinizmu kulturowego jako warunek prawidłowej globalizacji, 197
Anna Żuk: O nieprzekładalności kultur, 205

Reminiscencje idei przenikania się kultur w haiku 213

haiku – (Feliks Chrzanowski-Szuta, Alina B. Jagiełłowicz, Krzysztof Kobielec, Věra Kopecká, Grażyna Maziuk, Zbigniew Mysłowiecki, Jan Stępień, Piotr Szczepański, Gabriela Szubstarska, Dorota Pyra), 215-220

próby haiku 221 – haiku studentów filozofii i kulturoznawstwa UWr.