AKADEMIA PIÓRA – AKADEMIA OCHRONY ZDROWIA PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM SP. Z O. O.

Redakcja naukowa:
dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Lech Zdybel, dr hab. Jolanta Zdybel
Autor Posłowia: prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek
ISBN: 978-83-943544-0-4
Wrocław:
Stron: 330
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Profilaktyka wojny

Spis treści:


Podziękowania …8
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Wprowadzenie: Tropem profilaktyki wojny …9
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Introduction: Tracing the war preventive actions …22
Andrzej Bartyński:
Telefon polowy 39-45 …28
Monte Cassino …31
Róże wojny …32
Ociemniałym żołnierzom …33
Matka więźnia obozu koncentracyjnego …34
Jadwiga Błahut-Prusik: Wojna i bezpieczeństwo w warunkach globalizacji …35
Ewa Bondarowicz:
Pamiętnik – na pamięć …53
Niesprawiedliwości …54
Kazimierz Burnat:
* * * (Drogą wiatru…) …56
Nienaruszalny …57
Do źródeł …58
Amor fati III …59
Bezwzględność …60
Warszawa …61
Skok …62
Jeremi Dobrzański:
Transfer …63
Andrzej Drohomirecki: Między blaskiem a mrokiem. Okrucieństwo i utopia w obrazach Otto Dixa i Williama Turnera …64
Adam Dubik: Problem wojny w filozofii Gabriela Marcela …75
Edyta Stefania Dzwonkowska: Broń nieśmiercionośna – czy dzięki niej możliwa będzie wojna bez rozlewu krwi? …92
Michał Gintowt:
Człowiek Monstrum Przeokropne …103
Robert Goczał: Francisco Suáreza teoria „wojny sprawiedliwej” i jej średniowieczna proweniencja …104
Stanisława Gontarska:
Pamiętam …131
Oczami dziecka …132
Mirosław Jerzy Gontarski:
* * * (wojna uwielbiana przez generałów…) …133
* * * (nienawidzę wojny…) …134
* * * (siedemnastego września…) …135
* * * (jak to dobrze…) …135
Jan Hanc: Pewien portret. Poszukiwania …136
Irena Hryncewicz:
Różaniec …140
XXI wiek …141
* * * (Kara bez winy…) …143
Alina Bernadetta Jagiełłowicz:
* * * (listopad krwawi…) …144;
* * * (korono fiołka…) …144;
* * * (ziąb pokonany) …144
Krzysztof Kobielec:
* * * (uzbrojeni w poezję…) …145
Maria Kostyszak: Wojna nie należy do natury człowieka. Wstęp do etycznej redefinicji natury ludzkiej …147
Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska:
Warta dni nowych …161
* * * (Dziś mówimy za cicho o orzełkach) …163
Apel Podola …164
* * * (bałam się lektur szkolnych o wojnie…) …165
* * * (w moim Ojcu był ślad wojny…) …166
Jarosław Michalak:
Co do zaangażowania …167
Twierdza Kłodzka …167
Jadwiga Mizińska: Wojna i pokój w człowieku …168
Zbigniew Mysłowiecki:
* * * (jest drugi sierpnia czterdziestego czwartego…) …184
Godzina „W” …185
Profesor Jan Ekier gra etiudę, rewolucyjną, C-mol Fryderyka Chopina  podczas Powstania Warszawskiego (sierpień 1944) na ulicy Marszałkowskiej w domu, którego dziś nie ma …186
Jeszcze o POWSTANIU (co kołata się we mnie) …187
Wojna …188
1916 – VERDUN …189
Leszek Antoni Nowak: Szopka w Bardzie. Odsłona druga …190
Joanna Ostapiuk-Karolczuk i Ryszard Botwina: Jak wykorzystać psychobiologiczny mechanizm zespołu stresu pourazowego w jego
terapii …205
Wiesław Prastowski:
Pustka …222
Przesłanie …223
Natalia Ruczkowska:
Odnaleźć dobro …224
Dariusz Sas:
Łańcuszek …225
Odwidzenie …226
Patrzymy na ekran …226
Wojna …227
Jan Stępień:
Hitler …228
Kostaryka …228
Wojna …229
Przyszłość …229
Putin …230
Zezwierzęcenie …230
Jerzy Suchocki:
Jak to na Rusi …231
W cieniu Golgoty (o rotmistrzu Witoldzie Pileckim) …232
W Auschwitz …233
Stefan Symotiuk: Pokój ludziom dobrej woli oraz miastom linearnym …234
Maria Szyszkowska: Znaczenie pacyfizmu w epoce globalizacji …251
Łukasz Trembaczowski: Przemoc, wojna i nowoczesność …258
Jerzy Tupikowski CMF: Integralny rozwój osoby a zrównoważony wzrost dobra wspólnego. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna …272
Robert Urbaniak:
* * * (po wojnie atomowej…) …283
* * * (choć mówię prawdę…) …283
* * * (mówię pokój z tobą…) …283
* * * (szukam wojny…) …284
* * * (toczysz wojnę…) …284
Drugie oblicze …285
* * * (wcielony w inne formy słońć…) …285
* * * (wojny o pokój gasną…) …285
Przed bramą …286
Istnieje …287
Karolina Wojtasik i Sławomir Czapnik: Profilaktyka przemocy czy terror? Państwo izraelskie a palestyński terroryzm …288
Zbigniew Zalesiński i Tadeusz Zaborowski: Zmieńmy siebie, zanim zaczniemy zmieniać świat …305
Stefan Bednarek: Posłowie …316

Szanowni Państwo

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie gromadzi żadnych danych dotyczących osób odwiedzających nasze strony internetowe (https://akademia-oz.pl, https://akademia-piora.pl oraz https://rola-glosu.pl i https://rola-zdrowia.pl). Strony te są stronami „bezpiecznymi” (protokół HTTPS). Na stronach korzystamy z engine WordPress i korzystamy z technologii COOKIE tylko w ramach natywnych ustawień tego engine. W razie braku akceptacji domyślnych ustawień prosimy o ich prywatne modyfikacje.

Informujemy, że administratorem jakichkolwiek ewentualnych danych osobowych naszych klientów – imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, (lub inne udostępnione nam kiedykolwiek dane klientów) – jest Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; KRS 0000575794, REGON 361892668, NIP 897-181-08-23.

Jeśli nasz klient życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o informację – biuro@akademia-oz.pl, tel +48 513 498 095.

Udostępniane nam dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany wzajemnej korespondencji, realizacji Państwa zleceń, wystawiania faktur, z tytułu realizacji zobowiązań Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr. jako płatnika (ZUS, US).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Odbiorcy danych. Jakiekolwiek udostępniane nam dane naszych klientów będą przetwarzać wyłącznie: administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych. W ramach usług serwisu ewentualne dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
Ewentualne dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia uzasadnionego interesu.

Zawsze można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

Redakcja naukowa:
dr Alina Bernadetta Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Lech Zdybel, dr hab. Jolanta Zdybel
Autor Posłowia: prof. zw. dr hab. Stefan Bednarek
ISBN: 978-83-943544-0-4
Wrocław:
Stron: 330
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Profilaktyka wojny

Spis treści:


Podziękowania …8
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Wprowadzenie: Tropem profilaktyki wojny …9
Alina Bernadetta Jagiełłowicz: Introduction: Tracing the war preventive actions …22
Andrzej Bartyński:
Telefon polowy 39-45 …28
Monte Cassino …31
Róże wojny …32
Ociemniałym żołnierzom …33
Matka więźnia obozu koncentracyjnego …34
Jadwiga Błahut-Prusik: Wojna i bezpieczeństwo w warunkach globalizacji …35
Ewa Bondarowicz:
Pamiętnik – na pamięć …53
Niesprawiedliwości …54
Kazimierz Burnat:
* * * (Drogą wiatru…) …56
Nienaruszalny …57
Do źródeł …58
Amor fati III …59
Bezwzględność …60
Warszawa …61
Skok …62
Jeremi Dobrzański:
Transfer …63
Andrzej Drohomirecki: Między blaskiem a mrokiem. Okrucieństwo i utopia w obrazach Otto Dixa i Williama Turnera …64
Adam Dubik: Problem wojny w filozofii Gabriela Marcela …75
Edyta Stefania Dzwonkowska: Broń nieśmiercionośna – czy dzięki niej możliwa będzie wojna bez rozlewu krwi? …92
Michał Gintowt:
Człowiek Monstrum Przeokropne …103
Robert Goczał: Francisco Suáreza teoria „wojny sprawiedliwej” i jej średniowieczna proweniencja …104
Stanisława Gontarska:
Pamiętam …131
Oczami dziecka …132
Mirosław Jerzy Gontarski:
* * * (wojna uwielbiana przez generałów…) …133
* * * (nienawidzę wojny…) …134
* * * (siedemnastego września…) …135
* * * (jak to dobrze…) …135
Jan Hanc: Pewien portret. Poszukiwania …136
Irena Hryncewicz:
Różaniec …140
XXI wiek …141
* * * (Kara bez winy…) …143
Alina Bernadetta Jagiełłowicz:
* * * (listopad krwawi…) …144;
* * * (korono fiołka…) …144;
* * * (ziąb pokonany) …144
Krzysztof Kobielec:
* * * (uzbrojeni w poezję…) …145
Maria Kostyszak: Wojna nie należy do natury człowieka. Wstęp do etycznej redefinicji natury ludzkiej …147
Elżbieta Maria Karmelita-Kotlarska:
Warta dni nowych …161
* * * (Dziś mówimy za cicho o orzełkach) …163
Apel Podola …164
* * * (bałam się lektur szkolnych o wojnie…) …165
* * * (w moim Ojcu był ślad wojny…) …166
Jarosław Michalak:
Co do zaangażowania …167
Twierdza Kłodzka …167
Jadwiga Mizińska: Wojna i pokój w człowieku …168
Zbigniew Mysłowiecki:
* * * (jest drugi sierpnia czterdziestego czwartego…) …184
Godzina „W” …185
Profesor Jan Ekier gra etiudę, rewolucyjną, C-mol Fryderyka Chopina  podczas Powstania Warszawskiego (sierpień 1944) na ulicy Marszałkowskiej w domu, którego dziś nie ma …186
Jeszcze o POWSTANIU (co kołata się we mnie) …187
Wojna …188
1916 – VERDUN …189
Leszek Antoni Nowak: Szopka w Bardzie. Odsłona druga …190
Joanna Ostapiuk-Karolczuk i Ryszard Botwina: Jak wykorzystać psychobiologiczny mechanizm zespołu stresu pourazowego w jego
terapii …205
Wiesław Prastowski:
Pustka …222
Przesłanie …223
Natalia Ruczkowska:
Odnaleźć dobro …224
Dariusz Sas:
Łańcuszek …225
Odwidzenie …226
Patrzymy na ekran …226
Wojna …227
Jan Stępień:
Hitler …228
Kostaryka …228
Wojna …229
Przyszłość …229
Putin …230
Zezwierzęcenie …230
Jerzy Suchocki:
Jak to na Rusi …231
W cieniu Golgoty (o rotmistrzu Witoldzie Pileckim) …232
W Auschwitz …233
Stefan Symotiuk: Pokój ludziom dobrej woli oraz miastom linearnym …234
Maria Szyszkowska: Znaczenie pacyfizmu w epoce globalizacji …251
Łukasz Trembaczowski: Przemoc, wojna i nowoczesność …258
Jerzy Tupikowski CMF: Integralny rozwój osoby a zrównoważony wzrost dobra wspólnego. Perspektywa metafizyczno-antropologiczna …272
Robert Urbaniak:
* * * (po wojnie atomowej…) …283
* * * (choć mówię prawdę…) …283
* * * (mówię pokój z tobą…) …283
* * * (szukam wojny…) …284
* * * (toczysz wojnę…) …284
Drugie oblicze …285
* * * (wcielony w inne formy słońć…) …285
* * * (wojny o pokój gasną…) …285
Przed bramą …286
Istnieje …287
Karolina Wojtasik i Sławomir Czapnik: Profilaktyka przemocy czy terror? Państwo izraelskie a palestyński terroryzm …288
Zbigniew Zalesiński i Tadeusz Zaborowski: Zmieńmy siebie, zanim zaczniemy zmieniać świat …305
Stefan Bednarek: Posłowie …316