Redakcja naukowa:
Piotr Martin i
Alina Bernadetta Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Izabela Jeżowska i
prof. zw. dr hab. Tadeusz Zaborowski
ISBN: 978-83-951481-8-7
Wrocław:
Stron: 210
Format książki: A5
okładka miękka

Siła Twojego głosu! Konfrontacje, t. 3

Spis treści:


Od redakcji (Editor’s word), 7
„Głos” w języku polskim – Jan Miodek, 13
Zdrowie i głos człowieka z punktu widzenia higieny psychicznej – Maria Szyszkowska, 19
Procesy tworzenia a zdrowie – Alina B. Jagiełłowicz, 27
Etyka troski – głosy specjalistów i głosy mądrości – Maria Kostyszak, 65
Postrzeganie prawa przez kratę mowy ludzkiej – Andrzej Bałandynowicz, 83
Rola konferencji w życiu naukowca – Mirosław J. Gontarski, 119
Ćwiczenia duchowe taoistów i stoików jako egzemplifikacje wschodnich i zachodnich sposobów wyrażania mądrości – Arian R. Kowalski, 127
Przekraczanie chorób nieuleczalnych. Studium przypadku – Dorota Zborowska, 147
Język kłamie głosowi a głos myślom kłamie. Próba komentarza – Piotr Martin, 183
Głos poety. Myśli – Jan Stępień, 197
Zdrowie to nie tylko brak choroby – Katarzyna Czuba i Bartłomiej Brzeski, 201

Redakcja naukowa:
Piotr Martin i
Alina Bernadetta Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. dr hab. Izabela Jeżowska i
prof. zw. dr hab. Tadeusz Zaborowski
ISBN: 978-83-951481-8-7
Wrocław:
Stron: 210
Format książki: A5
okładka miękka

Siła Twojego głosu! Konfrontacje, t. 3

Spis treści:


Od redakcji (Editor’s word), 7
„Głos” w języku polskim – Jan Miodek, 13
Zdrowie i głos człowieka z punktu widzenia higieny psychicznej – Maria Szyszkowska, 19
Procesy tworzenia a zdrowie – Alina B. Jagiełłowicz, 27
Etyka troski – głosy specjalistów i głosy mądrości – Maria Kostyszak, 65
Postrzeganie prawa przez kratę mowy ludzkiej – Andrzej Bałandynowicz, 83
Rola konferencji w życiu naukowca – Mirosław J. Gontarski, 119
Ćwiczenia duchowe taoistów i stoików jako egzemplifikacje wschodnich i zachodnich sposobów wyrażania mądrości – Arian R. Kowalski, 127
Przekraczanie chorób nieuleczalnych. Studium przypadku – Dorota Zborowska, 147
Język kłamie głosowi a głos myślom kłamie. Próba komentarza – Piotr Martin, 183
Głos poety. Myśli – Jan Stępień, 197
Zdrowie to nie tylko brak choroby – Katarzyna Czuba i Bartłomiej Brzeski, 201