AKADEMIA PIÓRA – AKADEMIA OCHRONY ZDROWIA PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM SP. Z O. O.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
dr hab. prof. AST Izabela Jeżowska
ISBN: 978-83-951481-1-8
Wrocław:
Stron: 158
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska

Siła Twojego głosu! t.1

Spis treści:


Spis treści

Słowo od Wydawcy, 7

The power of your voice!, 12

Wprowadzenie: Istota zdrowia, 13

Dobra jakość głosu, 29

Oddech źródłem głosu, 41

Anatomia układu oddechowego, 49

Moc żywego słowa, 61

Reguły poprawnego wystąpienia, 66

Trema i onieśmielenie, 69

Czynniki prozodyczne mowy, 71

Błędy wymowy – dysortofonia, 72

Praca nad emisją głosu, 77

Głos w pracy nauczyciela, 85

Żywy głos, 88

Warunki głosowe, 90

Rejestry, 94

Rodzaje atakowania dźwięku, 95

Cechy głosu, 95

Budowa aparatu mowy. Opis ćwiczenia, 98

Aparat artykulacyjny, 99

Bezpieczeństwo i higiena „pracy głosem”, 107

Wskazówki praktyczne, 111

Choroby zawodowe „pracujących głosem”, 119

Mowa ciała, 135

Bibliografia, 143

Literatura podstawowa przedmiotu, 145

Literatura filozoficzna, 146

Literatura uzupełniająca, 148

Słowniki, podręczniki, ćwiczenia, poradniki, 150

Źródła internetowe, 151

Nota o autorach, 153

Szanowni Państwo

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie gromadzi żadnych danych dotyczących osób odwiedzających nasze strony internetowe (https://akademia-oz.pl, https://akademia-piora.pl oraz https://rola-glosu.pl i https://rola-zdrowia.pl). Strony te są stronami „bezpiecznymi” (protokół HTTPS). Na stronach korzystamy z engine WordPress i korzystamy z technologii COOKIE tylko w ramach natywnych ustawień tego engine. W razie braku akceptacji domyślnych ustawień prosimy o ich prywatne modyfikacje.

Informujemy, że administratorem jakichkolwiek ewentualnych danych osobowych naszych klientów – imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, (lub inne udostępnione nam kiedykolwiek dane klientów) – jest Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o., ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław; KRS 0000575794, REGON 361892668, NIP 897-181-08-23.

Jeśli nasz klient życzy sobie, aby dane te zostały usunięte z naszej bazy, prosimy o informację – biuro@akademia-oz.pl, tel +48 513 498 095.

Udostępniane nam dane są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wymiany wzajemnej korespondencji, realizacji Państwa zleceń, wystawiania faktur, z tytułu realizacji zobowiązań Akademii Ochrony Zdrowia przy UWr. jako płatnika (ZUS, US).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Odbiorcy danych. Jakiekolwiek udostępniane nam dane naszych klientów będą przetwarzać wyłącznie: administrator oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Podstawy prawne przetwarzania danych. W ramach usług serwisu ewentualne dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
Ewentualne dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia uzasadnionego interesu.

Zawsze można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o. o.

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
dr hab. prof. AST Izabela Jeżowska
ISBN: 978-83-951481-1-8
Wrocław:
Stron: 158
Format książki: A5
okładka miękka

Udostępnij treści tej strony…

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska

Siła Twojego głosu! t.1

Spis treści:


Spis treści

Słowo od Wydawcy, 7

The power of your voice!, 12

Wprowadzenie: Istota zdrowia, 13

Dobra jakość głosu, 29

Oddech źródłem głosu, 41

Anatomia układu oddechowego, 49

Moc żywego słowa, 61

Reguły poprawnego wystąpienia, 66

Trema i onieśmielenie, 69

Czynniki prozodyczne mowy, 71

Błędy wymowy – dysortofonia, 72

Praca nad emisją głosu, 77

Głos w pracy nauczyciela, 85

Żywy głos, 88

Warunki głosowe, 90

Rejestry, 94

Rodzaje atakowania dźwięku, 95

Cechy głosu, 95

Budowa aparatu mowy. Opis ćwiczenia, 98

Aparat artykulacyjny, 99

Bezpieczeństwo i higiena „pracy głosem”, 107

Wskazówki praktyczne, 111

Choroby zawodowe „pracujących głosem”, 119

Mowa ciała, 135

Bibliografia, 143

Literatura podstawowa przedmiotu, 145

Literatura filozoficzna, 146

Literatura uzupełniająca, 148

Słowniki, podręczniki, ćwiczenia, poradniki, 150

Źródła internetowe, 151

Nota o autorach, 153