Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
dr hab. prof. AST Izabela Jeżowska
ISBN: 978-83-951481-1-8
Wrocław:
Stron: 158
Format książki: A5
okładka miękka
Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska

Siła Twojego głosu! t.1

Spis treści:


Spis treści

Słowo od Wydawcy, 7

The power of your voice!, 12

Wprowadzenie: Istota zdrowia, 13

Dobra jakość głosu, 29

Oddech źródłem głosu, 41

Anatomia układu oddechowego, 49

Moc żywego słowa, 61

Reguły poprawnego wystąpienia, 66

Trema i onieśmielenie, 69

Czynniki prozodyczne mowy, 71

Błędy wymowy – dysortofonia, 72

Praca nad emisją głosu, 77

Głos w pracy nauczyciela, 85

Żywy głos, 88

Warunki głosowe, 90

Rejestry, 94

Rodzaje atakowania dźwięku, 95

Cechy głosu, 95

Budowa aparatu mowy. Opis ćwiczenia, 98

Aparat artykulacyjny, 99

Bezpieczeństwo i higiena „pracy głosem”, 107

Wskazówki praktyczne, 111

Choroby zawodowe „pracujących głosem”, 119

Mowa ciała, 135

Bibliografia, 143

Literatura podstawowa przedmiotu, 145

Literatura filozoficzna, 146

Literatura uzupełniająca, 148

Słowniki, podręczniki, ćwiczenia, poradniki, 150

Źródła internetowe, 151

Nota o autorach, 153

Redakcja naukowa:
dr Alina B. Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
dr hab. prof. AST Izabela Jeżowska
ISBN: 978-83-951481-1-8
Wrocław:
Stron: 158
Format książki: A5
okładka miękka
Jacek Deleżyński, Alina Bernadetta Jagiełłowicz i Mieczysława Walczak-Deleżyńska

Siła Twojego głosu! t.1

Spis treści:


Spis treści

Słowo od Wydawcy, 7

The power of your voice!, 12

Wprowadzenie: Istota zdrowia, 13

Dobra jakość głosu, 29

Oddech źródłem głosu, 41

Anatomia układu oddechowego, 49

Moc żywego słowa, 61

Reguły poprawnego wystąpienia, 66

Trema i onieśmielenie, 69

Czynniki prozodyczne mowy, 71

Błędy wymowy – dysortofonia, 72

Praca nad emisją głosu, 77

Głos w pracy nauczyciela, 85

Żywy głos, 88

Warunki głosowe, 90

Rejestry, 94

Rodzaje atakowania dźwięku, 95

Cechy głosu, 95

Budowa aparatu mowy. Opis ćwiczenia, 98

Aparat artykulacyjny, 99

Bezpieczeństwo i higiena „pracy głosem”, 107

Wskazówki praktyczne, 111

Choroby zawodowe „pracujących głosem”, 119

Mowa ciała, 135

Bibliografia, 143

Literatura podstawowa przedmiotu, 145

Literatura filozoficzna, 146

Literatura uzupełniająca, 148

Słowniki, podręczniki, ćwiczenia, poradniki, 150

Źródła internetowe, 151

Nota o autorach, 153