Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
dr hab. Jacek Breczko
ISBN: 978-83-958599-0-8
Wrocław:
Stron: 216
Format książki: A5
okładka miękka

ZDROWIE – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO Zdrowie jako wartość i fenomen, t. 1

Spis treści:


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
SERIA ZDROWIE – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO _______11
Współzależność kształcenia, zdrowia i pokoju oraz ekologii życia
Andrzej Bałandynowicz, Alina Bernadetta Jagiełłowicz ____________13
ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ I FENOMEN _______________41
Wprowadzenie.
Otwarte systemy prozdrowotne
Redaktor _________________________________________________43
Introduction.
Health as a value and phenomenon
Editor ___________________________________________________47
Intuicje etyczne Hippokratesa a dzisiejsza etyka lekarska.
Analiza porównawcza tekstu Przysięgi Hippokratesa
oraz wybranych fragmentów Kodeksu Etyki Lekarskiej
Jakub Lambrinow __________________________________________49
Widziane trzecim okiem.
Impresje dalekowschodnie. Na zdrowie!
Arian Kowalski ____________________________________________83
Zdrowie myślenia logicznego w świetle ustaleń gramatyków
z Port-Royal
Katarzyna Karaskiewicz _____________________________________95
Zdrowie w perspektywie tomizmu egzystencjalnego
Mateusz Woch ____________________________________________121
W dążeniu do integracji ludzkiej natury.
Terapeutyczna rola marzeń sennych w myśli Ericha Fromma
a konceptualizacje Zygmunta Freuda i Carla Gustava Junga
Magdalena Kowalska ______________________________________135
Medycyna personalna.
Spersonalizowana opieka zdrowotna
Wiesław Prastowski ________________________________________155
Promocja zdrowia.
Historyczne, społeczne i filozoficzne konteksty problemu
Karol Morawski ___________________________________________163
Spółdzielnia socjalna niewidomych
Marcin Pleśniak __________________________________________185

Redakcja naukowa:
dr Alina Jagiełłowicz
Recenzja naukowa:
prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
dr hab. Jacek Breczko
ISBN: 978-83-958599-0-8
Wrocław:
Stron: 216
Format książki: A5
okładka miękka

ZDROWIE – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO Zdrowie jako wartość i fenomen, t. 1

Spis treści:


SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
SERIA ZDROWIE – CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO _______11
Współzależność kształcenia, zdrowia i pokoju oraz ekologii życia
Andrzej Bałandynowicz, Alina Bernadetta Jagiełłowicz ____________13
ZDROWIE JAKO WARTOŚĆ I FENOMEN _______________41
Wprowadzenie.
Otwarte systemy prozdrowotne
Redaktor _________________________________________________43
Introduction.
Health as a value and phenomenon
Editor ___________________________________________________47
Intuicje etyczne Hippokratesa a dzisiejsza etyka lekarska.
Analiza porównawcza tekstu Przysięgi Hippokratesa
oraz wybranych fragmentów Kodeksu Etyki Lekarskiej
Jakub Lambrinow __________________________________________49
Widziane trzecim okiem.
Impresje dalekowschodnie. Na zdrowie!
Arian Kowalski ____________________________________________83
Zdrowie myślenia logicznego w świetle ustaleń gramatyków
z Port-Royal
Katarzyna Karaskiewicz _____________________________________95
Zdrowie w perspektywie tomizmu egzystencjalnego
Mateusz Woch ____________________________________________121
W dążeniu do integracji ludzkiej natury.
Terapeutyczna rola marzeń sennych w myśli Ericha Fromma
a konceptualizacje Zygmunta Freuda i Carla Gustava Junga
Magdalena Kowalska ______________________________________135
Medycyna personalna.
Spersonalizowana opieka zdrowotna
Wiesław Prastowski ________________________________________155
Promocja zdrowia.
Historyczne, społeczne i filozoficzne konteksty problemu
Karol Morawski ___________________________________________163
Spółdzielnia socjalna niewidomych
Marcin Pleśniak __________________________________________185