WYDAWNICTWO AKADEMIA PIÓRA

Działamy od 2015 r. 
Wszystkie nasze publikacje są recenzowane.
Niektóre nasze książki (zgodnie z życzeniem zamawiającego) można nabyć w naszej księgarni. Współpracujemy z innymi księgarniami.
Wydawnictwo „Akademia Pióra” – Akademia Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim zostało wpisane na Ministerialną Listę Wydawnictw punktowanych. Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 79600.

Zapewniamy:

  • profesjonalne i oryginalne projekty edytorskie książek i ich okładek
  • profesjonalną redakcję, recenzje i kilkukrotną korektę
  • dowolny nakład
  • krótki cykl wydawniczy
  • wydanie książki klasycznej (papierowej) i elektronicznej
  • dystrybucję książki na terenie kraju (na życzenie zamawiającego)