Akademia Ochrony Zdrowia
przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

tel. +48 505 730 796

Kontakt z Przedstawicielem Wydawnictwa:
Alina Bernadetta Jagiełłowicz
prezes_zarzadu@akademia-oz.pl

Kontakt z Redakcją Wydawnictwa:
redakcja@akademia-piora.pl

KRS 0000575794, 
REGON 361892668, 
NIP 897-181-08-23

Konto bankowe:
BNP Paribas nr 11 1750 0012 0000 0000 2962 0989